Legea 544 privind accesul la datele de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislatia aplicabilă:

Contact:

 • Biroul de comunicare
  • str. Spiru Haret, nr. 10
  • sector 1, 010176, București
  • telefon: + 40 (21) 315 50 99
  • e-mail: contact544@gov.edu.ro
 • Program de funcţionare: luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00.

Formulare

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

LISTA documentelor de interes public emise de MENCȘ conform Legii nr. 544/2001

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea MENCS
 2. Structura organizatorică, programul de funcționare și programul de audiențe
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea MENCS, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice
 4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 5. Strategia MENCS
 6. Starea învăţământului
 7. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al MENCS şi bilanţul contabil
 8. Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei
 10. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001
 11. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003
 12. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul MENCS conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii
 13. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate
 14. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante